Site Loader

wps快速输入特殊符号技巧 Alt+41436 :≤ (小于等于) Alt+41437 :≥(大于等于) Alt+41438 :∞ (无穷大) Alt+41439 :∵(因为) Alt+41441 :♂ (男生) Alt+41442 :♀(女生) Alt+41443 :° (度) Alt+41448 :¤(太阳?) Alt+41454 :☆ (五星) Alt+41458 :◎(内圆) Alt+41459 :◇ (空心菱形) Alt+41460 :◆(实心菱形) Alt+41466 :→ (向右) Alt+41467 :←(向左) Alt+41468 :↑ (向上) Alt+41469 :↓(向下) Alt+177 :±(正负号) Alt+41388 :‖(平行) Alt+41409 :×(叉,错) Alt+41415 :∏(圆周率) Alt+41419 :∷ (成比例) Alt+41420 :√(勾,对) Alt+41421 :⊥(垂直符) Alt+41423 :∠(角) Alt+41425 :⊙ (圆) Alt+41430 :≈(约等于)

干货藏起来!wps怎么打特殊符号

Post Author: 爱游戏

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注